• bg

Monthly Archives: април 2017

Десегрегиране чрез привлекателност, мотивация и смисъл.

Практическа концепция за десегрегация на ромски училища Въведение Образователната система днес се сблъсква с два сериозни проблема: елитарност и липса на мотивация. От една страна, качественото образование е съсредоточено в елитни оазиси, учениците от които печелят международни олимпиади и създават грешното впечатление за добре функционираща образователна система. Извън тези оазиси ...

Виж повече »