• bg

Monthly Archives: април 2016

Комунтаризъм и мултикултурализъм

автор: доц. Харалан Александров Същност на комунитаризма Комунитаризмът е влиятелно направление в моралната и политическа философия, което поставя фокус не върху извеждането на абстрактни универсално приложими принципи на справедливост и етично поведение, а върху изграждането на хармонично съжителство в конкретната човешка общност. Комунитаризмът преоткрива етиката на общността като алтернатива на ...

Виж повече »

Права на човека и либерализъм

автор: доц. Хралан Александров История на либерализма  Либерализмът е политическо и морално учение, чиито корени отвеждат към  философската традиция на античността (идеята на стоцизма за естествения закон) и на западното християнство (моралният закон на Тома от Аквино). Разцветът на либерализма като политическа доктрина е свързан с епохата на Просвещението (17-18 ...

Виж повече »

Отношения на малцинственост

автор: доц. Хралан Александров 1. Какво разбираме под отношения на малцинственост? Субстанциални характеристики         Отношенчески харакатеристики Етническо различие                                           Сегрегация Инвалидност                                                       Изолация Хомосексуалност                                                Маргинализация                                                Зависимост от наркотици                                  Дсикриминация Психична болест                                                 Попечителство Жертви на насилие                                             Виктимизация Расово различие                                                  Изключване Бедност                                                                Експлоатация Как се изучават отношенията на малцинственост? Позитивистка парадигма                      Отношенческа парадигма (Социология, антропология,            ...

Виж повече »