• bg

Monthly Archives: декември 2015

Общността – здраве и патология. Солидарността.

Автор: Харалан Александров Този урок е посветен на изследване на моралното функциониране на общностите. От гледна точка на психичното здраве жизнена общност е онази човешка група, която поддържа богатство от връзки и отношения вътре в себе си и с други групи. Здравата общност насърчава развитието на всеки от своите членове, ...

Виж повече »

Злоупотребата с упойващи вещества

АНГАЖИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО С ПРОБЛЕМА ЗА ЗЛОУПОТРЕБАТА С УПОЙВАЩИ ВЕЩЕСТВА Автори: Харалан Александров и екип на БИОХ – Български институт за отношения между хората Защо е важен този проблем? а/ статистиките за нарастване на този проблем – все повече деца от все по-ранна възраст /10-11г./ употребяват алкохол и различни видове ...

Виж повече »

Неразрешените юношески кризи

НЕРАЗРЕШЕНИТЕ ЮНОШЕСКИ КРИЗИ – ПРИНОСЪТ НА СЕМЕЙСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО Автор: Харалан Александров Юношеската криза е процес на развитие на собствена психосоциална идентичност, която позволява на младия човек успешно да излезе от семейството си и да намери своето място в обществото.  Когато този процес се блокира, настъпва срив в психологическото развитие ...

Виж повече »

Организационна култура и добри практики

АНГАЖИРАНОТО УЧИЛИЩЕ: ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И ДОБРИ ПРАКТИКИ Ангажиране на училището с проблема за тормоза над децата Автори: Харалан Александров и екип на БИОХ – Български институт за отношения между хората Какво представлява тормозът? Тормозът е агресивно поведение, което се реализира съзнателно и при което е нарушeн балансът на властта или ...

Виж повече »

Изключеност и включеност. Различие и малцинственост

Автор: Харалан Александров Идеята на това представяне е да изследва феномените на включване и изключване в човешките групи и общности. Различието между хората е факт от реалността, който може да бъде интерпретиран и употребен по различни начини. Твърде често с него се злоупотребява за целите на властта и контрола. За ...

Виж повече »