• bg
  • en

Нашите приятели

Асоциация НАЯ

Асоциация НАЯ е една от първите граждански организации в област Търговище. Тя обедини хора, които не искаха да стоят отстрани като наблюдатели и да чакат някой друг да решава проблемите с насилието над жени и деца.

От 14 години нашите специалисти оказват помощ и подкрепа на жертви на домашно насилие. Работим в регион, в който голяма част от населението живее в селата, а проблемите там са много – безработица, бедност, липса на лекарска помощ, отпадане на децата от училище, лоши жилищни условия. Там домашното насилие остава скрито, а пострадалите търпят с години, без да има кой да им помогне.

Провокирани от тези факти, преди пет години създадохме мобилна услуга, за да стигнем на място и в най-отдалечените райони. С изнесени приемни помагаме на пострадали, които живеят в малките градове и села. Това са жени от малцинствата, безработни, бедни, самотни майки, млади момичета, принудени да напуснат училище и да се омъжат. Така се докоснахме до културата на гетото. Гетото, което не е само ромската махала, а и други местни общности, оставени сами със себе си да преповтарят модели на нищета, социална изолация, престъпност и насилие.

За да помагаме истински на жените и децата от тези общности, трябваше добре да ги опознаем – семействата им, порядките, обичаите. Така разбрахме, че няма смисъл да работим с тях със същите програми, с които подкрепяхме жените с образование, работещи и живеещи в града. Жените спират да идват на консултации, отказват се да водят дела и се прибират в къщи, където продължават да търпят насилието върху себе си. За да променим това, трябваше да променим себе си.

От две години „Асоциация НАЯ” инвестира в разработването на специализирани програми за подкрепа на жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромски. Освен това, с различни семинари и обучения събираме жени от малките градове и села в региона, за да говорим за ролята им в семейството и в обществото, за равенството на половете, за образованието на децата, за ранните бракове и социализацията им. Влизаме с обучителни модули в училищата, за да насърчаваме младото поколение да гради нови модели на общуване, в които няма агресия и насилие.

Готови сме да споделяме опит и добри практики с колеги от другите институции и организации, защото вярваме, че отговорността да спрем насилието над жените и децата е на всички нас!