• bg
  • en

Екип

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Ивайло Спасов – Председател

Георги Пенев – Заместник Председател

Соня Христова – Финансово Административни Дейности

Мария Нейчева – Маркетинг

д-р Никола Криворов – Здравни Политики

БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ

доц. д-р Харалан Александров – Председател, социален антрополог, преподавател в НБУ

проф. Михаил Константинов – Заместник Председател, математик, преподавател в УАСГ

Анна Иванова – финансов мениджмънт, анализи и мониторинг – a.ivanova@antighetto.bg

ЕКСПЕРТИ

Елин Иванов – Експерт

Атанас Ганчев – Юрист, ganchev@noblexgroup.com

Емануил Спасов – Редактор, преводач

Илина Николова – Експерт Здравни политики

 

Седалището и адресът на „АНТИ ГЕТО – ПРОЕКТЪТ“ са в гр. София 1612, ул. „Княгиня Клементина“ №34

Основна цел на Сдружение „АНТИ ГЕТО – ПРОЕКТЪТ“ е: Преодоляване на гетоизацията на ромското население по пътя на образователната, икономическа, социална и културна интеграция.

Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

  • Провеждане на изследвания върху културата на ромското гето с цел разбиране на механизмите на неговото самовъзпроизвеждане.
  • Осигуряване на достъпно и качествено образование за млади хора от ромски произход.
  • Подготовка на нови лидери в общността, които да работят посветено и ефективно за преодоляване на гетоизацията и нейните разрушителни последици.