• bg
  • en

Дарения

Ако желаете да подпомогнете този проект, може да направите дарение по следната сметка:
СНЦ „АНТИ ГЕТО  – ПРОЕКТЪТ“
ЕИК 176936266
София 1612, ул. „Княгиня Клементина“ №34
Ивайло Спасов  – Председател
Банкова сметка: BG93UNCR70001522431147

Нашите дарители:

2015г.
Публисити ЕООД – дарен  уеб сайт

2016г.
Йоана Иванова Матеева – парична сума